Jerzy II Piast. Mecenas i kolekcjoner

0 Oceny


Pełny tytuł: Jerzy II Piast. Mecenas i kolekcjoner. Studium renesansowego mecenatu kulturalnego w Europie Środkowej

Autor: A. Szymański
Opole 2007
Wydawca: Dom Wydawnictw Naukowych SUI
Wydanie drugie
Oprawa miękka lakierowana ze skrzydełkami
Format: A5
Objętość: 383 stron
Papier offsetowy
ISBN 978-83-62216-66-6

60,00 zł
Brutto
Dostępność: Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie
Kod książki: MA/K 7/6/978-83-62216-66-6

"Jerzy II Piast. Mecenas i kolekcjoner" to praca, w której zostały przedstawione losy księcia Jerzego II Wspaniałego zwanego też Czarnym, władającego Brzegiem w drugiej połowie XVI wieku. Jest to książka naukowym charakterze. Zawiera bogatą literaturę przedmiotu.
W książce została przedstawiona historia budowy zamku w Brzegu, który dzięki wspaniałej architekturze i dziedzińcowi otoczonemu kolumnadą zyskał sobie miano "Śląskiego Wawelu". Dzieje zamku zostały ukazane na tle historii Ziemi brzeskiej i Piastów brzesko-legnickich, zwłaszcza książąt Fryderyka II i Jerzego II.
W książce znajduje się bardzo obszerne i szczegółowe omówienie programu ideowego bramy zamku w Brzegu. Autor dokonał nowej interpretacji dekoracji rzeźbiarskiej umieszczonej na bramie zamku. Skupił swoją uwagę na jej ponadnarodowym, manierystycznym charakterze. Z drugiej strony wskazuje na bardzo silne prohabsburskie i proniemieckie treści ideowe. Wskazał nowe źródła motywów w dekoracji bramy, zwłaszcza na jej związek ze sztuką Rafaela i jego rzymskiej pracowni, rozpropagowaną w Europie przez Marca Antonio Raimondiego. Zdecydowanie burzy to tezę o prowincjonalnym charakterze dekoracji.
W pracy znalazły się również rozdziały, w których został przedstawiony mecenat Książąt Fryderyka II i Jerzego II na polu nauki i szkolnictwa. W tej części pracy znajduje się rozdział poświęcony renesansowej bibliotece brzeskiej zwanej Biblioheca Antiqua.
W książce "Jerzy II Piast. Mecenas i kolekcjoner" po raz pierwszy, aż tak obszernie zostały omówione zbiory dzieł sztuki zgromadzone przez księcia Jerzego II na zamku w Brzegu.
Na specjalną uwagę zasługuje rozdział o zgromadzonej na zamku w Brzegu kolekcji renesansowych arrasów. Autor dokonał jej rekonstrukcji w oparciu o źródła i badania porównawcze. W oddzielnym rozdziale omówiona została kolekcja malarstwa, zwłaszcza galeria portretów, w skład której wchodziły wizerunki członków rodziny Piastów oraz portrety władców europejskich, m.in. Habsburgów, Jagiellonów, Hohenzolernów itp. W książce została dokonana również rekonstrukcja kolekcji wyrobów złotniczych należących do Piastów brzesko-legnickich. Mimo iż nasza wiedza o tym zbiorze jest stosunkowo niewielka, omówione w książce dzieła pokazują że na dworze w Brzegu kolekcjonowano i noszono wspaniałą, reprezentacyjną renesansową biżuterię i klejnoty.
W pracy znalazły się również dwa bardzo interesujące aneksy. W pierwszym zostało umieszczone tłumaczenie pochodzącego z XVII wieku opisu zamku brzeskiego pochodzące z książki Fryderyka Lucae. Jest to najstarszy znany opis zamku, pochodzący z czasów przed jego zniszczeniem. Dzięki temu jest to nieocenione źródło wiedzy o renesansowym zamku w Brzegu. W drugim aneksie znajduje się wykaz przedmiotów wchodzących w skład typowej kunstkamery (gabinetu osobliwości) epoki renesansu.
W książce znajduje się 81 ilustracji.

Wysokość 21,1 cm
Szerokość 15,1 cm
Głębokość 2,4 cm
Waga 0,52 kg
Papier: offsetowy
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Okładka: lakierowana
Format: A5
Ilość stron: 383
Numer wydania: pierwsze
Materiały naukowe: tak
Ilustracje: tak
Przypisy: tak
Streszczenie: tak
Indeks rzeczy: nie

Scroll