PRZEDSIĘBIORSTWO

Wydawnictwo MetropolisArt to nowoczesny projekt domu wydawniczego stworzony przez grupę inicjacyjną w skład, której wchodzili przedstawiciele biznesu oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Opolskiej. Wydawnictwo zostało założone w 2009 r. i osadzone w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.
W 2013 r. wydawnictwo zostało przekształcone w przedsiębiorstwo komercyjne. ?Nowy? MetropolisArt utrzymał profil działalności oraz rozszerzył go o przestrzeń badań naukowych nad sztuką i prawem ochrony dziedzictwa kulturowego.
MetropolisArt jest wydawnictwem zajmującym się promowaniem projektów naukowych, wspieraniem badań naukowych, publikowaniem prac naukowych i popularyzowaniem wiedzy.
Wydawnictwo MetropolisArt zajmuje się publikowaniem prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii, historii sztuki, estetyki, teorii sztuki, dziejów kultury, semiotyki ect.
MetropolisArt we współpracy z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego jest wydawcą periodyków "ESTE", "Dzieła i symbole" oraz serii wydawniczej "Studia o sztuce i pięknie".

NASZ ZESPÓŁ

Zespół MetropolisArt tworzy grupa młodych pasjonatów chcących wspólnymi siłami promować ciekawe inicjatywy wspierające naukę i kulturę. Łączy nas pasja. Niezależnie od tego jakimi dziedzinami nauki, sztuki czy biznesu się zajmujemy, celem naszej wspólnej pracy jest tworzenie wartościowych i pięknych książek i wspieranie każdej inicjatywy, która tego dotyczy.

Jeżeli masz pomysł na książkę lub periodyk? Jeżeli masz pomysł na konferencję i nie wiesz jak poradzić sobie z wydrukiem materiałów pokonferencyjnych? Jeżeli potrzebujesz rady lub pomocy? Skontaktuj się z nami: office@metropolisart.pl

Scroll